Ön Bilgilendirme

Müşteri, işbu internet sitesindeki (“İnternet Sitesi”) satışa konu ürünlerin temel özellikleri, nitelikleri, satış fiyatları, kabul edilen ödeme şekli, teslimat koşulları, cayma hakkı, İnternet Sitesi’nin muhtelif alanlarında belirtilen uyarılar ile satıcı Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“CANİK”) ilişkin olarak işbu Ön Bilgilendirme aracılığı ile önceden bilgilendirilmiştir. Ürünlere ilişkin spesifik özellikler ve vergiler dahil toplam fiyat bilgileri ile yasal uyarı metinleri mahiyeleri itibariyle burada ayrıca belirtilmemiş olup, konuyla ilgili bilgilendirme İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerinde yapılmıştır. İçeriklerin tamamı internet sitesinde elektronik ortamda sağlanmış ve tüm bunlara elektronik ortamda onay verilmiştir. Ön Bilgilendirme metni Müşterinin bildirdiği elektronik posta adresine sipariş onayı ve mesafeli satış sözleşmesi ile birlikte gönderilmiştir.

İşbu Ön Bilgilendirme Metni, İnternet Sitesi’nin ilgili kısmında bulunabilecek mesafeli satış sözleşmesi, kullanım koşulları, İnternet Sitesi içerisindeki tüm yasal uyarılar ve aydınlatma metni nitelikleri itibariyle bir bütün teşkil eder. Müşteri, gerek İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerinde gerekse işbu Ön Bilgilendirme Metni’nde tüm koşulların varlığı ve içeriğine ilişkin bilgilendirilmiştir.

Satıcıya ait bilgiler
Satıcı : SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (CANİK)
Mersis No : 0987000761200011
Adres : Şabanoğlu OSB Mahallesi Ulubatlı Caddesi No:2B/B
55330 Tekkeköy - Samsun /Türkiye
Telefon : +90 (362) 266 66 71
Fax : +90 (362) 266 66 72
E-posta : info@canikarms.com

Nakliye koşulları

Siparişler Yurtiçi Kargo firması ile ücretsiz gönderilmektedir. Ürün iadeleri de aynı ürün için bir defaya mahsus Yurtiçi Kargo ile ücretsiz olarak yapılmaktadır. Cayma hakkı kapsamında yapılacak iade hükümleri saklıdır.”

Ödeme Koşulları

Online mağazamızda kredi kartı ya da havale ile ödeme seçeneklerinden birini kullanarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.Kredi kartı ile alışverişleriniz AKBANK Sanal Pos Ödeme sayfası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Sipariş edilen ürünün peşin fiyatı ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde belirtilmektedir.

Müşterinin sipariş bedelini banka havalesi ile ödemeyi tercih etmesi durumunda aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak ödemeyi gerçekleştirebilir:
Banka : AKBANK T.A.Ş
Unvan : Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şube : Beyoğlu Şubesi
IBAN No : TR78 0004 6000 3988 8000 0114 33

Havale/EFT ile ödeme yapılması halinde gönderim yapılırken açıklamalar kısmında sipariş numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Havale yapılırken tüm bilgiler doğru olarak belirtilmelidir. Banka hesap alıcı veya sipariş numarasının yanlış belirtilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Havale/EFT ile ödeme seçeneğini seçerek verilen siparişler ödemenin geçerli olarak yapılmasından sonra işleme alınmaktadır.

Kredi kartı ile ödeme yapılacak ise tüm kredi kartlarından tek çekim yöntemi ile sipariş verebilir. Sipariş aşaması ve onayı sonunda kredi kartından siparişe ait tutarın çekim işlemi gerçekleşecektir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşterinin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Müşterinin, bankaya olan borcundan dolayı temerrüde düşmesi nedeniyle Canik nezdinde doğabilecek tüm zararlar müşteri tarafından karşılanacaktır.

Cayma Hakkı

Müşteri, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu süre içerisinde CANİK’e iletilmesi gerekli olup, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 (ondört) günlük kanuni cayma hakkı süresi dolmadan, açık bir şekilde, yazılı/sözlü olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile CANİK’e yöneltilmesi yeterlidir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde müşterinin veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak müşteri, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Müşteri cayma hakkını kullanmak için, cayma kararını bildiren başkaca açık bir beyanda da bulunabilir. Burada açıklanan cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü müşteriye aittir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma bildiriminin yanı sıra 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen Ürünün gönderildiğine ilişkin fatura aslının CANİK’e iadesi gereklidir. Ayrıca, iade edilmesi gereken ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak CANİK’e teslim edilmesi zorunludur. Müşteri, ürünün mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen kullanım ve/veya değer azalmalarından ve/veya hasarlardan sorumlu olacaktır.

Ancak müşterinin kanunen aşağıdaki mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

(a) Müşteri özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, müşteri siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil),
(b) Kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
(c) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar (yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb.)
(d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
(e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,
(f) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
(g) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
(h) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
(i) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
(j) Müşteri onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve
(k) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile müşteri ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.
Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, müşteri, cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde üründe meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe değişiklik veya bozulma olursa müşteri cayma hakkını kaybedebilir ya da CANİK tarafından kabul edildiği hallerde, müşteriye iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

Söz konusu cayma hakkının müşteri tarafından süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren azami on (10) gün içerisinde, CANİK’in aşağıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.
Adres : Şabanoğlu OSB Mahallesi Ulubatlı Caddesi No:2B/B
55330 Tekkeköy - Samsun /Türkiye
Telefon : +90 (362) 266 66 71
Fax : +90 (362) 266 66 72
E-posta : onlinesatis@canikarms.com

Cayma Bildiriminin Gönderileceği Adres:

Ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, müşteri ürünü, söz konusu kargo firmasının, bulunduğu ilçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde müşteriden masraf alınmaz. Canik Yurtiçi Kargo ile anlaşmalıdır.

Müşteri dilerse bu linke tıklayarak örnek cayma formuna ulaşabilir ve cayma hakkını bu form üzerinden kullanabilir. Müşteri, burada yapılan açıklamalara uygun olmak üzere cayma hakkını örnek form üzerinden iletmekte yükümlü değildir.

Bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, müşteri tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili belirtilen bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin müşteri tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin CANİK'e ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün müşteriye teslim masrafları müşteriye, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir.

Tüketici şikayetleri için:

Tüketici mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıklar Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyeti tarafından çözüme ulaştırılmaktadır.
Yukarı