Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

1. AMAÇ

Bu doküman, “El Kitabı Dokümanı” nda belirtilen birimlerde, bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması, BGYS’ nin kurulması, işletilmesi, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için yönetimin yönlendirmesi ve desteğinin belirtilmesi amacı ile oluşturulmuştur.

2. KAPSAM

Bu doküman “El Kitabı Dokümanı” nda belirtilen birimlerdeki tüm personeli, bilgi varlıklarını ve ilgili üçüncü tarafları kapsamaktadır.

3. KISALTMALAR VE TANIMLAR

Terim Tanım/Açıklama
Üst Yönetim Yönetim Temsilcisi
BGYS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Politika Bir şirket, Firma veya kişinin görüş, felsefe, amaç ve tutumunun belirli şekilde ifadesini, bu görüş, felsefe veya amaç doğrultusunda bir hareket planını içeren doküman tipidir.
Varlık Firma için değeri olan ve bu nedenle uygun şekilde korunması gereken bilgi ve bilginin üretilmesi, saklanması, transfer edilmesi, korunması vb. amaçlar ile kullanılan tüm unsurlardır.
Üçüncü Taraflar y çalışanı olmayıp, Firmaya ait bilgi varlıklarına erişim sağlayan özel veya tüzel kişidir.
ISO 27001 TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler

4. REFERANS DOKÜMANLAR

BGYS El Kitabı
Görev Tanımları
TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gereksinimler

5. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Canik ARMS kapsamında kullanılan, tüm yazılımları, Firmasal iş süreçleri yönetimi bazında tüm donanım ve yazılımları, tüm sunucu sistem elemanlarını ve son kullanıcı bilgisayarları ile bunlara ait destek bakım hizmetleri dahilindeki tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını kapsar olarak belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Canik ARMS bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:
 • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
 • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
 • Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi.
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için SYS Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kabul Ediyorum

Çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.