Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Kıymetli Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır.

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“SYS”), şahıs firması müşterilerinin, tüzel kişi müşterilerinin irtibat kişilerinin ve çalışanlarının kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Bu nedenle, KVKK uyarınca sizi bilgilendirmek istemekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

SYS kişisel verilerinizi otomatik olmayan yollarla müşteri ziyaretleri sırasında doğrudan sizden, şirketinizden veya otomatik yollarla çalıştığınız şirketlerden elde etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

SYS tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi ve satılan silahların garanti kapsamında bakım ve onarım süreçlerinin yürütülmesi

İletişim verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama, mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, mesafeli sözleşmeler ve satış sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve satılan silahların garanti kapsamında bakım ve onarım süreçlerinin yürütülmesi

Finansal veriler (şahıs firması müşteriler açısından); finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Müşteri işlem; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

SYS’nin kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:
 1. Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 2. SYS’nin veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması ve işlemenin kanunlarda öngörülmesi
 3. Hakkın kurulması ve tesisi
 4. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, SYS’nin meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması
Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yurt dışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel verileriniz Türkiye’de bulunan sunucularda saklanmakta olup söz konusu data merkezi tedarikçimize aktarılmaktadır. İlaveten, internet üzerinden verilen siparişlerin teslim edilebilmesi için adres ve ad-soyad verileri kargo şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin:
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin taleplerinizi Veri sahibi başvuru formunu doldurarak aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:

kvkk@sysavunma.com

Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Formumuzu doldurun, sizi arayalım.
Tüm alanlar gereklidir.

Kişisel Bilgiler

Bilgi İstenen Tabanca Modelleri (*)

Yukarı