Staj Talep Formu

Değerli Stajyer Adayımız,

Şirketimizde çalışmak için gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Staj başvurunuz kapsamında ilettiğiniz 
kişisel verileriniz, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“SYS”) tarafından
işlenecektir. Staj başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz. 

Herhangi bir sorunuz olması halinde, bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden her zaman ulaşabilirsiniz:

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Şabanoğlu Osb Mahallesi Ulubatlı Cad. No: 2 B/B Tekkeköy/Samsun
Telefon: +90 (362) 266 66 71
E-mail Adresi: kvkk@canikarms.com

Elde Edilen Kişisel Veriler

Staj başvurunuz sırasında kimlik (adı soyadı), iletişim (cep telefonu, e-posta adresi) ve mesleki deneyim
(eğitim görülen kurum ile fakülte/bölüm adı ve güncel not ortalaması) verileriniz SYS tarafından 
işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yukarıda detayları verilen kimlik, iletişim ve mesleki deneyim verileriniz stajyer seçme ve yerleştirme ile 
başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin 
planlanması amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve SYS’ nin meşru 
menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz canikarms üzerinden elektronik ortamda Staj Talep Formu’nu doldurmanız suretiyle 
doğrudan sizlerden kısmen otomatik yollarla elde edilmektedir. 

Aktarım

Kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında aktarıma konu olmayacaktır.

Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi 
kapsamındaki taleplerinizi kvkk@canikarms.com adresine iletebilirsiniz.

İş başvurunuzda ilettiğiniz kişisel veriler 15 gün süre ile saklanacak ve saklama süresinin 
tamamlanmasının ardından imha edilecektir. Bu sebeple, daha sonra açılabilecek yeni pozisyonlar için 
başvurunuzu yenilemeniz önem taşımaktadır. 

Saygılarımızla,
Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Yukarı